Sunday, August 15, 2010

MODEL PENGAJARAN PERSONAL


Model ini menggalakkan pelajar untuk mengambil bahagian secara aktif dalam aktiviti pengajaran dan pembelajaran. pelajar-pelajar diberi peluang meluahkan idea dan kreativiti.

Contoh:
SYNETICS
Model ini mengajar kemahiran menyelesaikan masalah, aktiviti penulisan dan bidang-bidang yang lain.
Implikasi model pengajaran ini terhadap pengajaran di dalam bilim darjah adalah:

* Murid-murid akan mengikut satu siri bengkel dan sehingga mereka berupaya mengaplikasi prosedur-prosedur tertentu secara individu dan kumpulan koperatif.

No comments:

Post a Comment